Self-Help

I pray, not just because I'm scared.But because I have pushed myself to the edge.My body suffers from abuse in ways I can never tell.Bumangon ako ng kama na walang katiyakan kung mag-aabsent ba o hindi. Maari rin naman kasi na pumasok na lang ako ng hapon, gaya ng paalam ng isang katrabaho na nag-beach at sumali sa isang Miss Gay Beauty Contest sa Bataan noong linggo. Subalit nagsabi nga pala ang