Awaking Hibernation

Encanto MealMaaga pa lang ay nakaabang na ako sa labas ng bahay. Any moment kasi ay darating na ang caravan ni Daddy Fox. Kasama si Papa Tagay, napagkasunduan na susunduin namin si Rain Darwin sa airport. Naisipan kasi nitong magbakasyon, makalimutan man lang sandali ang pangungulila sa ibang bansa.Hindi katagalan ang biyahe mula Santa Mesa patungong Terminal 1. Dumating kami tatlumpung minuto