Collateral Damage (Finale)

Previously on Souljacker"So ano ang gagawin mo kapag bigla akong nagtanggal ng damit at tumabi sa iyo?" "Yayakapin kita at hahalikan." I sms-ed back. Earlier, the boy asked what I was doing. I said I'm in bed, writing notes on my journal."Nice... Palaban ka talaga ha?" "Ako pa..." I replied with a naughty emoticon. "Kala mo sa akin, masisindak sa iyo ser?" He went on to create sexy scenes that