Kindred

Pahintulutan mo akong dumapo sa ating tagpuan;doon sa iyong panaginip na lagi mong sambitsa ating paghimbing.Sapagkat ngayong gabi, habang ako ay pumapaibabawsa itim na mantel ng langit;sa kabila ng nagyeyelong damdamin at mgasalitang dinadagang ibulong sa hangin,Pinagmamasdan ko pa rin ang iyong liwanag na yumayapos sa lupaat pikit-matang dumadalangin:Na sanaSa pagsikat ng araw at muling