Shelter Me From The Storm

Pinagkait man ng tahanang matutuluyan,sa piling ng mga rehas na bakalat malalamig na tubo ng Maynilad,doon ay natagpuan angpansamantalang taguan samarahas at mapagtaboy na lansangan.